Jakie są niektóre skuteczne strategie interwencji?

Chociaż uzależnienie jest złożoną i przewlekłą chorobą, leczenie jest dostępne. Pomimo okoliczności i przeszłości, wiele osób prowadzi szczęśliwe i satysfakcjonujące życie po odwyku. Leczenie uzależnień wymaga zazwyczaj mieszanki różnych zmian emocjonalnych i fizycznych.

Chociaż każdy jest inny w tym, czego potrzebuje, niektóre interwencje mają naturalną tendencję do osiągania wyższych wskaźników sukcesu niż inne. Poznajmy oparte na dowodach naukowych strategie leczenia, które powinieneś znać.

Rozmowa motywująca

Wywiad motywacyjny może pomóc osobom, które mają ambiwalentne uczucia co do swojego zaangażowania w zmianę. Wiele osób zmagających się z uzależnieniem czuje się rozdartych w kwestii powrotu do zdrowia. Z jednej strony mogą dostrzegać niebezpieczne niebezpieczeństwa związane z narkotykami i alkoholem. Z drugiej strony, często czują się przerażeni i niepewni na myśl o uwolnieniu się od tych nałogów.

Wywiad motywacyjny składa się z następujących lokatorów:

 • Empatia (zapewnienie zachęty i potwierdzenie sytuacji jednostki)
 • Identyfikowanie i rozwijanie rozbieżności (uświadamianie różnicy między tym, gdzie dana osoba jest "na" i gdzie chce "być")".
 • "Przechodzenie przez opór (spotykanie się z ludźmi w miejscu, w którym aktualnie się znajdują)
 • Wspieranie poczucia własnej skuteczności (pomaganie ludziom w radzeniu sobie z przeszkodami i odnoszeniu sukcesów)

Wywiad motywacyjny ma tendencję do być krótki, krótkoterminowy interwencji. Może być jednak niezwykle pomocna we wspieraniu osób, które czują się niepewnie, czy chcą iść naprzód.

Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive-Behavioral Therapy)

Terapiapoznawczo-behawioralna (CBT) jest szeroko znanym podejściem terapeutycznym, które może być stosowane w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. CBT działa w oparciu o założenie, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą ściśle powiązane. Ucząc się, jak zmieniać swoje myśli i zmieniać perspektywę, można nauczyć się, jak zmieniać swoje uczucia i zachowania.

Klinicyści CBT uważają, że jednostki często żyją z błędnym myśleniem lub zniekształceniami poznawczymi. U osób zmagających się z uzależnieniem, zniekształcenia te mogą obejmować:

 • myślenie spolaryzowane ("Nigdy nie wyzdrowieję" lub "Zawsze będę nawracać")
 • katastrofizowanie ("Bez względu na wszystko, będę się czuł nieszczęśliwy i będą się działy złe rzeczy")
 • Nadmierna generalizacja ("Czułem się pobudzony na tym spotkaniu, więc będę się czuł pobudzony na wszystkich spotkaniach")
 • Rozumowanie emocjonalne ("Ponieważ czuję się smutny, życie jest smutne")
 • Personalizacja ("Ta osoba nie mogła mi pomóc, ponieważ mnie nie lubi").

Poznanie tych zniekształceń - i opracowanie zdrowszych sposobów zmiany myślenia - może być pierwszym krokiem do zmiany światopoglądu. Techniki CBT obejmują różnorodne interwencje mające na celu pomoc w angażowaniu się w bardziej realistyczne myślenie i zdrowe zachowania. Interwencje takie mogą obejmować:

 • Planowanie przyjemnych aktywności (określenie i zaplanowanie konkretnych działań, w które będziesz się regularnie angażować)
 • medytację mindfulness
 • restrukturyzację poznawczą (identyfikowanie automatycznych myśli i czynników wyzwalających oraz przeformułowanie ich w zdrowszy sposób)
 • Trening umiejętności społecznych i asertywności

Dialektyczna Terapia Zachowania

Dialektyczna Terapia Zachowania (DBT) jest opartą na dowodach naukowych metodą leczenia stosowaną do pomocy osobom, które zmagają się z regulacją emocji, stresem interpersonalnym i tendencjami kompulsywnymi. DBT pomaga ludziom myśleć i zachowywać się racjonalnie, co czyni ją praktyczną w przypadku ostrych problemów związanych z używaniem substancji i innymi zachowaniami autodestrukcyjnymi, takimi jak myśli samobójcze.

DBT składa się z czterech modułów, które obejmują:

 • Mindfulness (zwiększanie zaangażowania i świadomości chwili obecnej)
 • Skuteczność interpersonalna (budowanie asertywności i promowanie zdrowych relacji)
 • Tolerancję na stres (nauka zarządzania i radzenia sobie z sytuacjami stresowymi)
 • Regulacja emocji (rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie z bolesnymi emocjami).

DBT jest aktywną i zaangażowaną metodą, która może być nauczana zarówno podczas indywidualnych, jak i grupowych sesji terapeutycznych. DBT koncentruje się na pomaganiu jednostkom w "znalezieniu środka" w trudnych sytuacjach, co pozwala ludziom reagować mniej intensywnie lub negatywnie na poszczególne emocje.

Terapia traumy

Wiele osób sięga po narkotyki lub alkohol w celu samoleczenia traumy. Niestety, nawet jeśli dana osoba chce zapomnieć o niepokojących szczegółach ze swojej przeszłości, ta strategia rzadko się sprawdza. Po wytrzeźwieniu, objawy traumy często powracają z całą mocą. Wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie z tymi objawami, dlatego też powraca do nałogu.

Terapia traumy pomaga ludziom uczyć się, radzić sobie i leczyć z przeszłości. Aby prowadzić sensowne życie po odwyku, ludzie muszą nauczyć się radzić sobie z różnymi czynnikami wyzwalającymi. Często wiąże się to z koniecznością stawienia czoła i poradzenia sobie z problemami, które doprowadziły do używania narkotyków.

Terapeuci zajmujący się traumą pracują z klientami, koncentrując się na:

 • budowaniu bezpiecznego i wspierającego przymierza terapeutycznego
 • Zwiększaniu zdolności do mówienia o wydarzeniach, które miały miejsce
 • Wzmacnianiu umiejętności zdrowego radzenia sobie z objawami związanymi z traumą
 • Poprawie poczucia własnej wartości i poszerzeniu koncepcji własnej wartości
 • Kultywowanie nowego znaczenia i radości niezależnie od traumy
 • Stworzenie zdrowego systemu wsparcia

Terapia traumy może być krótka, ale wiele osób korzysta z bardziej długoterminowego leczenia. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa z drugą osobą może wymagać czasu. Podobnie, praca z traumą może być z natury wyzwalająca. Dlatego osoba musi wiedzieć, jak się samoregulować w przypadku pojawienia się głodu substancji.

Terapia rodzinna

Uzależnienie może mieć wpływ na każdy aspekt relacji międzyludzkich. Większość ekspertów od uzależnień zgadza się, że uzależnienie jest chorobą rodzinną. Innymi słowy, każdy członek rodziny odgrywa rolę w utrzymywaniu i potencjalnym wzmacnianiu trwającego problemu.

Terapia rodzinna może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów obecnych w systemach rodzinnych nękanych przez uzależnienie. Problemy te mogą obejmować:

 • Niezdrowe style komunikacji
 • Trauma międzypokoleniowa
 • Współuzależnienie i umożliwianie
 • Potrzeby związane z rodzicielstwem i współrodzicielstwem
 • Łączenie rodzin
 • Błędne przekonania lub brak świadomości na temat problemów z substancjami

W terapii rodzinnej, uzależniony klient nie jest kozłem ofiarnym dla problemów rodziny. Nie chodzi tu o obarczanie winą lub twierdzenie, kto jest odpowiedzialny za jaki problem. Zamiast tego, terapeuta pracuje wspólnie z każdym członkiem, aby zapewnić mapę drogową do uzdrowienia.

Obecność wszystkich członków rodziny nie zawsze jest wskazana. Podobnie, poradnictwo małżeńskie lub dla par może być lepszym rozwiązaniem - zwłaszcza jeśli uzależnienie zagraża intymnej relacji. Mimo to intencje są takie same. Terapeuci pracują z każdym, kto znajduje się w pomieszczeniu, aby skupić się na stworzeniu trwałych i znaczących zmian.

Terapia grupowa

Terapia grupowa daje ludziom możliwość przekonania się, że nie są osamotnieni w swoich zmaganiach. Wiele ośrodków leczenia oferuje różnorodne terapie grupowe skupiające się na istotnych umiejętnościach, takich jak

 • Zapobieganie powrotowi do nałogu
 • Zdrowe życie
 • Wsparcie holistyczne (akupunktura, fitness, odżywianie)
 • Zarządzanie stresem
 • Poczucie własnej wartości i wartości własnej
 • Trauma
 • Zdrowe związki
 • Dynamika rodziny
 • Duchowość
 • Twórcza ekspresja (sztuka, muzyka, pisanie, taniec)

Grupy te prowadzone są przez profesjonalnych moderatorów, którzy zapewniają grupie bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniu. Często równoważą dostarczanie użytecznej edukacji, zachęcając jednocześnie członków do dzielenia się i swobodnego omawiania istotnych kwestii. Grupy uczą ludzi, jak zwiększyć swoją wrażliwość na innych, jednocześnie wzmacniając ich umiejętności aktywnego słuchania.

Programy 12 Kroków

Z ponad dwóch milionów członków, Anonimowych Alkoholików (AA) jest obecny w 180 krajach na całym świecie. Obecnie istnieją dziesiątki innych rozszerzeń AA, takich jak Anonimowi Narkomani, Anonimowi Kokainiści, Anonimowi Heroiniści i Anonimowi Narkomani.

Programy 12 Kroków są bezpłatne, anonimowe i szeroko dostępne, bez żadnych wymagań wiekowych, edukacyjnych czy społeczno-ekonomicznych. Jedynym wymogiem jest chęć zaprzestania picia. Członkowie biorą udział w spotkaniach, uczestniczą w nich, dzielą się i budują relacje z innymi. Niektórzy członkowie pozyskują sponsorów i wykonują 12 Kroków pod pretekstem, że zaangażowanie w te działania zbuduje nowy, pozytywny sposób życia.

Stosowanie się do leków

Leki mogą być istotnym elementem leczenia. Podobnie, wiele osób korzysta z leczenia wspomaganego lekami (MAT) jako części ich planów zdrowienia. Jeśli chodzi o takie programy, zgodność i zaangażowanie są najważniejszymi kamieniami węgielnymi w przewidywaniu pomyślnych wyników.

Ponadto ludzie często przyjmują leki w celu leczenia współwystępujących schorzeń psychiatrycznych lub fizycznych. Nieprzyjmowanie tych leków może nasilać niepożądane objawy - co może wywoływać głód i zwiększać ryzyko powrotu do nałogu.

Dlatego też przestrzeganie zaleceń lekarskich pozostaje istotnym elementem udanego powrotu do zdrowia. Ludzie często odnoszą korzyści z posiadania zespołu specjalistów, który może składać się z:

 • Lekarze
 • Psychiatrzy
 • licencjonowani terapeuci lub pracownicy socjalni
 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw

Zespół ten współpracuje w celu śledzenia objawów, mierzenia zgodności z zaleceniami i zapewnienia pacjentowi potrzebnego wsparcia w przypadku konieczności zmiany leków.

Zarządzanie warunkowe

Zarządzanie warun kowe wzmacnia pozytywne, pożądane zachowania poprzez interwencje oparte na zachętach. Założenie jest proste: promuj dobre zachowanie (takie jak abstynencja) za pomocą kuszących nagród, a dana osoba będzie bardziej skłonna do utrzymania motywacji w osiąganiu określonych celów.

Oczywiście, rodzaje nagród i zachowań będą się różnić w zależności od osoby i sytuacji. W formalnym programie leczenia ośrodek może oferować nagrody, takie jak

 • Przywileje związane z telefonem komórkowym
 • Wizyty z rodziną i przyjaciółmi
 • Wycieczki na zajęcia zewnętrzne
 • Artykuły spożywcze

Nagrody muszą być realistycznie odpowiednie dla danej grupy wiekowej i demograficznej. Nie powinny być tak okazałe, aby nie dało się ich utrzymać na dłuższą metę. Powinny być jednak na tyle motywujące, aby osoba chciała je otrzymać.

Dopalacze

Oczywiście to wielki mit, że dopalacze są bezpieczne i nie prowadzą do...

Czym są wspomagacze...

Leczenie uzależnień od narkotyków jest długa, ciężka droga. Kiedy znajdujemy...

Kontakt: biuro@purpledot.pl

Zobacz także

Partner

Nie nie wiesz jak poradzić sobie z nałogiem? Skontaktuj się ze specjalistami z Ośrodka leczenia uzależnień w Koninkach. Twoje życie nie musi być podporządkowane dopalaczom!
www.jacekswist.pl